Skräddarsydd utbildning i Psykosocial skyddsrond

Sedan början av 2000-talet är de psykosociala frågorna en vanligare orsak till arbetsorsakade besvär än fysiska frågor. Enligt en undersökning Kjell Ekstam gjort på mer än 4000 personer i mer än 150 arbetsgrupper är gemenskap det allra viktigaste i människors arbetsförhållanden.

Många uppfattar de psykosociala frågorna som svårare att ta i och att mäta än de fysiska. Samtidigt är dessa frågor helt avgörande för en bra arbetsmiljö.

Under denna dag sätter vi fokus på den psykosociala arbetsmiljön ur flera olika aspekter och ger er verktyg för göra konkreta ”skyddsronder” på den egna arbetsplatsen. Vi varvar teori med konkreta övningar. För maximal effekt är allt kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation.

 

Förslag på innehåll

  • Vad ingår i begreppet psykosocial arbetsmiljö?
  • Vad säger lagen och föreskrifterna om den psykosociala arbetsmiljön?
  • Metoder för kartläggning och skyddsronder, vad man skall tänka på?
  • Hur god sammanhållning kan uppnås, vad som påverkar den?
  • Systematiskt arbeta för att göra arbetsmiljön mer kostnadseffektiv för företaget och mer hållbart för individen?
  • Verktyg för kartläggningar, mätningar och uppföljningar?

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer