Seminarier

"Action learning i modern tappning"


Pedagogiken i våra seminarier är en modern tappning av action learning. Deltagarnas egen vardag tas in som en naturlig del av upplägget och varje deltagare får möjlighet att reflektera över sin egen situation kopplat till innehållet i seminariet.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer