Det prestationsdrivande ledarskapet


Seminariet ”Det prestationsdrivande ledarskapet” kan genomföras som en halv- eller heldagsaktivitet helt efter önskemål. Seminariet innehåller ett antal konkreta frågeställningar som bearbetas både individuellt och i grupp. Varje deltagare får ett exemplar av boken ”Rätt förutsättningar på jobbet?”, skriven av Gert Ohlin, Sustainable Performance AB.  Seminariet bygger på följande huvudmoment:

  • Prestationspyramiden
  • En långsiktigt hållbar prestationskultur
  • Performance Management
  • Framtidens utmaningar
  • Ledarrollen och ledarskap
  • Sambanden mellan arbetsförutsättningar och prestation
  • Den effektiva arbetsplatsen
  • Det prestationsdrivande ledarskapet

För mer information, pris mm kontakta os gärna på info@sperab.se.
 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer