Prestationsanalys

"Nästa generations medarbetarundersökning"Sustainable Performance erbjuder marknadens enda vetenskapligt grundade och validerade kartläggningsverktyg med totalt fokus på de mest prestationspåverkande arbetsmiljöfaktorerna.

I förhållande till den ”vanliga medarbetarundersökningen” har vår Prestationsanalys ett enda klart syfte, att utgöra ett enkelt och användbart verktyg för att öka gruppens och chefens prestationsnivå. Vi skiljer på chef och medarbetare på så vis att cheferna får specialanpassade frågor. Av dessa skäl använder vi etiketten ”Nästa generations medarbetarundersökning”.

Alla vill lyckas och vara framgångsrika i sitt arbete. Med vår Prestationsanalys får chefen ett unikt verktyg för att hjälpa och stödja sina medarbetare och/eller sina underställda chefer med att lyckas och bli framgångsrika.

Här kan du läsa mer om vår validering.

Läs en intressant jämförelse mellan våra Prestationsanalyser och "vanliga medarbetarundersökningar" gjord av en av våra associerade partners, Orantic: jamforelse_prestationsanalys_och_medarbetarundersokning.pdf 

 

Vill ni veta mera om våra metoder eller vårt kontinuerliga kvalitetssäkringsarbete, kontakta oss gärna på info@sperab.se.

 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer