Om oss


Sustainable Performance har sitt ursprung i en verksamhet som startade i mitten av 80-talet. Vi har gjort en resa från att enbart arbeta med intern effektivitet till att i dag hjälpa våra kunder att skapa en hållbar verksamhet präglad av uthålligt högpresterande chefer, medarbetare och grupper.

Våra vetenskapligt framtagna kartläggningsverktyg har kontinuerligt utvecklats och idag förfogar vi över nästa generations medarbetar- och chefsundersökningar. Genom våra väletablerade Associerade Partners, förfogar vi över en mycket bred och djup kompetens inom de områden som stödjer arbetsplatsers utveckling mot långsiktigt hållbara prestationer. 

 

Varför en olivkvist som logotype?

När vi sökte en symbol som på ett bra sätt kunde åskådliggöra vad vi står för blev valet mycket enkelt. Den symbolik som finns i en oliv och olivkvist stämmer mycket väl in på allt det vi vill stå för och åstadkomma på marknaden. Här några korta exempel på detta:

  • Olivkvisten symboliserar sedan lång tid tillbaka fred och frid, numera är symboliken också rikedom. Vi vill medverka till att skapa arbetsplatser präglade av fred och frid i den bemärkelsen att arbetsglädje och samarbete genomsyrar vardagen istället för motsättningar och destruktiva konflikter.

  • Olivträdet är ett träd som ständigt ger riklig skörd och som bara blir bättre med åren. Det finns olivträd som idag är över 1000 år gamla och fortfarande ger frukt, här kan man verkligen tala ”långsiktigt hållbara prestationer”. Vi vill bidra till effektiva organisationer som hållbart över tiden presterar på en hög nivå.
     

För den som är intresserad av att läsa mer kring oliven och dess fantastiska historia och nytta kan vi bl a rekommendera boken "Förälskad I Olivolja: En Bok Av Fernando Di Luca". ISBN 9163083108.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer