Här följer några citat från våra kunder:

 

Min upplevelse av Sustainable Performance är att vi under de år vi haft ert företag som leverantör av medarbetarundersökningar alltid fått en grundlig återkoppling utifrån ett prestationsindex. Att just mäta sin prestation vad gäller både medarbetare och chef är något vi sett fördelar med under åren. Vad vi än tycker så är vi på våra arbetsplatser för att prestera något, dock med en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap som grund och det har vi fått bra hjälp med att analysera av ert företag. Undersökningarna och analyserna därefter har varit grundliga med bra analyser och handfasta råd som gett oss verktyg i vårt arbete med vår viktigaste resurs – människorna på vår arbetsplats.

Ingrid Undén Lindehell

HR-chef

Vakin

 

 

Med stort engagemang och professionalism har Gert Ohlin på Sustainable Performance visat oss vägen till att ge våra chefer och medarbetare de bästa förutsättningarna för att vi tillsammans ska åstadkomma en verklig och hållbar prestationskultur. Resan mot en hållbar prestationskultur ser jag fram emot med stor tillförsikt!

Camilla Ollas Hampus

HR-chef

Dala Energi

 

 

Alla företag vill lyckas och bli framgånsrika!

Med Sustainable Performance och deras Prestationsanalys som kartläggningsverktyg ger ni er själva helt rätt förutsättningar. Ni har fattat ett klokt beslut. Med kompetens och erfarenhet leder och coachar Gert hela processen på ett fantastiskt sätt. Vill ni skapa en prestationskultur i företaget och låta era ledare och medarbetare få konkreta och bra verktyg att jobba vidare med ska ni anlita och samarbeta med Sustainable Performance.

Per Männikkö

Tidigare HR-konsult

Borlänge Kommun

 

 

Att genomföra prestationsanalyser med hjälp av Sustainable Performance är att sätta fokus på de viktiga frågorna för att ta verksamheter till nästa nivå. Organisationerna får konkreta förslag på vad man behöver arbeta med och förbättra för att öka produktivitet och effektivitet. Jag kan varmt rekommendera Sustainable Performance och deras prestationsanalys.

Peter Jonsson

Tidigare Personalchef

Hedemora Kommun

 

 

Sustainable Performance med professionalism och integritet givit oss kunskap om och verktyg till att stärka och utveckla vår organisations och våra medarbetares prestationspotential. Med hjälp av kartläggning och fördjupande analyser har vi fått möjligheter att ta tag i de utvecklingsområden som vi tidigare bara anat och därigenom kunnat skapa ett bättre och starkare företag. Som stöd till ledningen har Gert Ohlin varit ett naturligt och värdefullt bollplank.

Stefan Bergdahl

Tidigare Ekonomichef

Müllers Bil

 

 

Sustainable Performance undersökningar och Gert Ohlins knivskarpa analyser ger mig ett mycket bra underlag till att utveckla mitt ledarskap. Gert inger ett stort förtroende med sin långa erfarenhet.

Leif Augustsson

Märkeschef Audi

Atteviks

 

 

Jag och Atteviks har jobbat ihop under snart sju år, och jag kan varmt rekommendera Gert Ohlin och Sustainable Performance.

Gert har en humanistisk och otroligt analytisk förmåga och de konsultkostnader vi lagt under åren har vi lätt kunnat räknat hem med bättre arbetsklimat, nöjdare medarbetare till följd.

Vi har jobbat ihop med Gert och Sustainable Performance med personalenkäter, analyser, ledarskaps coaching och vissa andra projekt. Gert Ohlin har också direkt coachat våra chefer till att bli än bättre chefer och mer effektiva.

Dan Jonsson

Koncernchef

Atteviks

 

 

Rak och tydlig kommunikation om såväl styrkor som svagheter med handfasta tips och förslag till förbättringar.

Urban Månsson

VD

Byggtjänst

 

 

Sustainable Performance levererar en bra och gedigen produkt som ger en klar bild  av företagets prestationsförmåga och utvecklingspotential. Gert Ohlin med kollegor är både kunniga och pedagogiska och ger både företagsledning och chefer ett gott stöd att ta ett steg vidare.

Thomas Aebeloe

Vd Uddevallahem

 

 

Gert och Sustainable Performance ger mig verktygen för att skapa en hög presterade organisation, på riktigt.
Det är en energikick för företagsledningen  att träffa Gert och diskutera igenom resultaten med  förslag till åtgärder för att nå den högpresterande organisationen.

Bengt Östling

VD

Dala Energi

 

 

Vi har använt Sustainable Performance i ett antal år för att göra årlig prestationsanalys av vårt företag. Det har varit till  stor hjälp för alla i företaget – medarbetare och chefer. Ovärderligt är det stöd och erfarenhetsbank som Sustainable Partner har bidragit med.

Joakim Persson

VD

Office IT-Partner Växjö

 

 

Jag har arbetat med Sustainable Performance och i huvudsak Gert Ohlin under ett antal år.  Vi har genomfört medarbetarundersökningar med efterföljande förbättringsarbete, utveckling av ledningsgrupper samt coachning av individuella chefer.

Sustainable Perofrmance och Gert har i alla aktiviteter varit kunniga, professionella och gett ett mycket gott stöd i allt de gjort.

Carl-Michael Raihle

Affärsområdeschef

Ovako Hofors

 

 

Jag har  arbetat med Gert Ohlin på Sustainable Performance under knappt tre års tid. Gert har varit ett stort stöd för mig i form av mentor samt varit delaktig i tre rekryteringsuppdrag hos Kyrkans pensionskassa med gott resultat. Gert har i alla aktiviteter visat ett stort kunnande, stor professionalitet och utgjort ett gott stöd i allt han har företagit sig.

Carl Cederberg

VD

Kyrkans pensionskassa

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer