Våra policyer


Kvalitets- och Miljöpolicy

Genom att vi ständigt utvecklar och förbättrar våra verktyg och tjänster och anpassar dem efter våra kunders behov, skall vi bibehålla och förstärka förtroendet för Sustainable Performance på marknaden.

Kvalitet är Sustainable Performance viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare och samarbetspartner måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid.
 

Arbetsmiljöpolicy

I all vår verksamhet är vårt främsta mål att skapa en sund och effektiv arbetsmiljö för människan. Vårt arbete syftar till att förebygga och skydda våra kunders medarbetare från skadliga effekter av arbetsmiljön. Med detta mål följer helt naturligt att vi i vårt dagliga arbete också vill värna om vår yttre miljö och natur. Vårt redskap är ett målmedvetet arbete, kontinuerligt utveckling av våra arbetsmetoder och vår spetskompetens inom arbetsmiljöområdet.

Sustainable Performance skall som arbetsgivare sträva efter att vara en föregångare inom arbetsmiljöområdet och erbjuda sina medarbetare och samarbetspartners de allra bästa arbetsförutsättningar som för stunden är möjligt att uppnå. Vi skall hela tiden sträva efter att våra medarbetare får de arbetsförutsättningar som de behöver för att dels göra ett bra arbete och dels för att inte skada sig i sitt arbete.
 

Jämställdhetspolicy

För medarbetarna inom Sustainable Performance ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte vara beroende av kön eller ursprung.
Det ligger i Sustainable Performance intresse att verka för en mångfald och ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper.

Genom detta skapar vi en kreativ och utvecklande arbetsmiljö som ökar förutsättningarna att uppnå ett optimalt resultat.
Ett ansvarstagande i vårt handlande vad gäller jämställdhetsfrågorna är av stor vikt då det gör att Sustainable Performance uppfattas som en attraktiv och trygg arbetsgivare vilket är centralt för oss med tanke på vår verksamhet inom arbetsmiljöområdet.
 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer