Nästa generations medarbetarundersökning

 

Här kan du höra vad "Nätverksdrottningen"  Mia Irborg tycker om våra Prestatiosanalyser. Hon börjar prata om oss vid ca 6 minuters märket.

Filen är en mp3 fil på ca 8 MB

 

Ny studie:

Bästa medicinen mot belastnings- och stressproblem på arbetsplatsen är ett gott ledarskap

Visste du att:

  • Det finns en hög korrelation mellan gott ledarskap och en rimlig arbetsbelastning och stress (små eller inga problem med överbelastning eller understimulans)
  • Det finns en ännu högre korrelation mellan ledarskapsbrister (främst avseende tillit och förtroende) och påtaglig belastnings- och stressproblematik hos medarbetarna

Vi har precis färdigställt en statistiskt studie omfattande drygt 1 000 respondenter från ett stort antal arbetsplatser varav flera utanför Sverige. Vår analys visar på ett överraskande stort samband mellan det upplevda ledarskapet och den upplevda arbetsbelastningen och stressen. Det finns förstås flera anledningar till detta samband. Enligt vår bedömning är en väsentlig anledning att det bristfälliga ledarskapet antingen saknar förmågan att hantera medarbetarnas behov av en rimlig arbetsbelastning och stress eller väljer att bortse ifrån detta behov. En annan väsentlig orsak är ledarskapets betydelse för den upplevda belastnings- och stressnivån. En trygg och tillitsfull relation till sin närmaste chef gör sannolikt att vi upplever arbetsbelastningen och stressen som lägre i förhållande till det omvända förhållandet d v s en otrygg relation utan tillit. En sådan otrygg relation till sin närmaste chef kräver mycket energi samtidigt som den påverkar såväl arbetsglädje som motivation vilket i sin tur påverkar hur mycket vi orka med.

Vill du veta mera och ta del av studie är du välkommen att kontakta oss.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer