Riskanalys

 

Enligt Arbetsmiljölagen § 2 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 § 8 är arbetsgivaren skyldig att bedöma om ändringar i verksamheten medför risker ohälsa och olycksfall som kan behöva åtgärdas. Vidare sägs att riskbedömning ska göras och dokumenteras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring.

Vår Prestationsanalys I utgör grunden i vår Riskanalys. Den kompeltteras därefter med våra erfarna konsulters kompetens inom detta område.

Vi åtar oss gärna ett helhetsansvar för hela riskbedömningsprocessen.

 

 

Kontakta oss gärna på info@sperab.se för mer information.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer