Prestationsanalys III

 

  • 22 validerade frågor kring de mest prestationspåverkande faktorerna.
     
  • Vår snabbanalys som lämpar sig bäst som uppfölningsverktyg vid flera kartläggningar per år.

  • 13 index som redovisas i vår webbaserade rapport.

  • Efter vår resultatanalys i sex olika steg får chefen konkreta rekommendationer till förbättringar av medarbetarnas arbetsförutsättningar.

 

Här kan du se ett litet utdrag ur enkäten: prestationsanalys_iii.pdf 

Här kan du se ett litet utdrag ut rapporten: rapport_3.pdf


Kontakta oss gärna på info@sperab.se för mer information.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer