Prestationsanlays Kvalitativ studie

 

  • Kvalitativ prestationsanalys som bygger på 12 frågor (strukturerad intervjumetod som alltid genomförs av en kvinnlig och manlig intervjuare) kring medarbetarnas arbetsförutsättningar utifrån ett prestationsperspektiv.


  • Efter analys av intervjudata får chefen förslag på en konkret handlingsplan i syfte att förbättra gruppens prestationsnivå.

 

 

Kontakta oss gärna på info@sperab.se för mer information.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer