Våra Prestationsanalyser bygger på ett omfattande valideringsarbete. Drygt ett hundratal slumpvis utvalda respondenter har fått fylla i enkät och därefter i nära anslutning (under samma vecka) blivit intervjuade. Under intervjuerna har en observatör med beteendevetenskaplig kompetens tolkat respondenternas muntliga svar genom att fylla i motsvarande enkät.

Fortlöpande kvalitetssäkrar vi våra frågeformulär med samma metod, men då med färre respondenter. Baserat på underlaget beräknas Kappakoefficienten, validitetsindex och tillförlitligheten. Utöver detta görs konfimatorisk faktoranalys av i rapporterna redovisade index.

För data avseende validitet och reliabilitet, se under fliken "Valideringsfakta".

Valideringen genomfördes under ledning av Professor emeritus Göran Ekvall (framliden).

För mer information kring våra valideringsdata, kvalitetssäkringsarbete mm kontakta info@sperab.se
 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer