Professor Margareta Oudhuis


Margareta Oudhuis är professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås och föreståndare för högskolans samverkansorgan Centrum för Arbetsliv och Vetenskap. Hon ingår i styrelsen för Forum för arbetslivsforskning i Sverige, FALF och även i redaktionen för tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv. Hon ingår även i skilda forskarnätverk och samverkansorgan och har på så vis ett brett kontaktnät.

Oudhuis forskning rör ledarskap och arbetsorganisation i bred bemärkelse, och hon har publicerat sig i ett flertal tidskrifter såväl nationellt som internationellt. Forskning kring resiliens, eller hur man förmår skapa och återskapa livskraftiga företag och organisationer är ett annat närliggande forskningsfält.  

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer