Inspirerande PU-samtal

Målsättningen är att kontinuerligt stämma av och utveckla förhållandet mellan företaget (representerat av dig), medarbetare och arbetsuppgifter. Resultatet av utvecklingssamtal blir en kontinuerlig utvecklingsprocess som ger ständiga förbättringar och utvecklingssamtalen kan bli ett av dina styr- och ledningsinstrument.

Utbildningsdagen varvas med teori och konkreta övningar med bl.a. rollspel. För maximal effekt är allt kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation.

Förslag på innehåll

 • Uppföljning av erfarenheter

  • Alla har varit utsatta för, eller genomfört, PU-samtal. Vilka erfarenheter finns? Vad ser deltagarna som positivt i samtalet, vilken nytta har det? Vad upplevs som negativt, eller svårt vid genomförandet av samtal?

   

 • Varför PU-samtal?

  • Ur företagsperspektivet och utifrån rollen som chef/ledare
  • Gruppsamtalet och det individuella samtalet

   

 • Hur genomföra jag ett samtal?

  • Hur ofta?
  • När?
  • Var?
  • Hur långt?
  • Gruppdialog
  • Individuella samtalet
  • Förberedelser
  • Samtalet
  • Uppföljning
  • Ge och ta konstruktiv feedback
  • Tydlig kommunikation
  • Aktivt lyssnande
  • Medarbetarsamtalet stärker kulturen

   

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer