Hur kan vi hantera varandras olikheter?

Utbildningsdagen är tänkt för företag som har anställda/kunder/leverantörer från många olika kulturer. Syftet med dagen är att tänka till på hur vi på bästa sätt kan ta vara på vara på varandras olikheter och vi varrvar teori med konkreta övningar.

Vi varvar teori med konkreta övningar. För maximal effekt är allt kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation.

Vi belyser

 • Vad kultur är
 • Hur kan mångfalden tillföra nya perspektiv och kompetenser?
 • Har jag själv några fördomar?
 • Vad är viktigt att tänka på i en organisation med stor mångfald?

 

Förslag på innehåll

 • Vad är kultur?
 • Majoritet & marginaliserade
 • Hur stor roll har vårt eget perspektiv på våra tankar och lösningar?
 • Hur kan mångfalden tillföra nya perspektiv och kompetenser?
 • Fördomar - har jag några fördomar?
 • Skall vi leta efter likheter eller skillnader?
 • Hur hanterar jag det jag inte förstår?
  • Kan vi ha en öppenhet kring mångfaldsproblematiken?
  • Hur kan vi hantera varandras olikheter och närma oss varandra?
  • Vad har vi för spelregler, normer & värderingar?
 • Hur kan vi arbeta vidare med mångfalden på vårt företag?

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer