Konflikthantering -

Utveckla dina relationer & ditt samarbete med andra

Överallt i livet möter vi konflikter. Genom att öka medvetenheten kring konflikter kan man undvika personligt lidande, kostnader och andra skador i en organisation.

Under kursen tittar vi på allt ifrån svåra konflikter till att förbättra redan bra relationer. Vi varvar teori med konkreta övningar. För maximal effekt är allt kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation.

Vi anpassar kursens innehåll och längd (1-3 dagar) efter era önskemål.


Förslag på innehåll

 • Vad är en konflikt?
 • Vad finns det för konfliktstilar? Vad har jag för konfliktstil?
 • Konflikt triangeln (A-B-C-tirangeln)
 • Hur ser de olika stegen i konfliktförloppet ut?
 • Vad kan vi göra när det blir destruktiva konflikter på arbetsplatsen?
 • Hur kan vi förebygga konflikter på arbetsplatsen?
 • Hur präglar konflikter en arbetsplats?
 • Kan en konflikt policy ge oss vägledning när vi hamnar i konflikt på arbetsplatsen?
 • Kommunikation som verktyg                                                                            
 • Våra drivkrafter, motivation & behov
 • Kulturens betydelse i konflikt
 • Perspektivets betydelse i konflikt
 • Hur kan jag gå från att medverka i destruktiva konflikter till konstruktiva konflikter?

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer