Resultatgenomgång


Vi föreslår att ledningsgruppen och/eller samtliga personalansvariga chefer träffas för en genomgång av resultatet. Genomgången kan genomföras redan inom sju till tio dagar efter avslutad kartläggning. Syftet med genomgången är att dels beskriva resultatet och dels att förankra betydelsen av att ta tillvara den förbättringspotential som kartläggningen beskriver.

Vi genomför även individuell resultatgenomgång för varje berörd chef. När behov av individuella resultatgenomgångar finns sker dessa enligt punkterna  nedan. Vi förslår att detta sker vid åtminstone det första kartläggningstillfället för att säkerställa att berörda chefer får tillräcklig kunskap om resultatet och bakgrunden till de lämnade rekommendationerna.

 

1. Vad är det som blivit kartlagt?

Genomgång av bakgrunden till kartläggningen och enkätens fokusområden.


2. Hur läser jag rapporten?

Genomgång av rapportens struktur, uppläggning, skalor, färger och symboler. Vidare informeras om den kostnadsfria support som lämnas av Sustainable Performance genom tolkningsguiden.


3. Hur blev resultatet?

Genomgång av kartläggningsresultatet för hela företaget/arbetsplatsen på totalnivå samt efter behov och målgrupp genomgång av underliggande resultat.


4. Hur informeras medarbetarna om resultatet?

Genomgång och diskussion kring lämplig modell för information till medarbetarna.


5. Hur ska du använda resultatet?

Genomgång och diskussion kring det fortsatta arbetet med de rekommendationer som lämnas i rapporten till varje avdelning/funktion eller motsvarande.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer