Introduktionsträff


En kartläggning som inte förankrats och informerats om blir sällan den investering som den är avsedd att vara!

Vi föreslår att ledningsgruppen och/eller samtliga personalansvariga chefer träffas för en genomgång av bakgrunden till och processen runt den kommande arbetsplatskartläggningen. Träffen förslås ligga tre till sex veckor före kommande kartläggning. Syftet med träffen är att förankra betydelsen av kartläggningen och skapa kunskap om denna.

 

1. Varför kartlägga arbetsplatsen/arbetsförutsättningarna/arbetsmiljön?

Genomgång och diskussion kring syftet bakom den kommande kartläggningen.


2. Vad kommer att kartläggas och hur?

Genomgång av kartläggningens fokusområden och presentation av den aktuella enkäten.
 

3. Hur går kartläggningen till?

Genomgång av kartläggningsprocessen i termer av hålltider, delmoment och ansvarsfördelning.


4. Hur informeras medarbetarna om den kommande kartläggningen?

Genomgång och diskussion kring hur medarbetarna bör informeras inför kartläggningen.
 

5. Hur och när presenteras resultatet?

Genomgång av en exempelrapport och en lämplig presentationsmodell för kommande arbetsplatsträffar/informationsmöten med medarbetarna efter kartläggningen.
 

6. Övrigt inför kartläggningen

Övriga frågor för betydelse inför kartläggningen.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer