Ledningsgruppsarbete


Vår produkt Ledningsgruppsarbete innehåller ofta följande moment och steg:

  • Vi startar med en nulägesanalys. Samtliga ledningsgruppsmedlemmar fyller i vårt specialutformade frågeformulär (10 konkreta frågor). Vi analyserar resultatet och tar fram förslag till ett utvecklingsprogram för ledningsgruppen.


  • Vid första träffen redovisar vi resultatet av nulägesanalysen inkl förslag på utvecklingsinsatser.


  • Vid följande träffar finns vår konsult till hands för att säkra att den önskade utvecklingen av arbetet i ledningsgruppen genomförs samt för kompetens- och erfarenhetsutbyte.


  • Uppföljning sker vanligtvis kvartalsvis där ledningsgruppens medlemmar besvarar vårt frågeformulär (samma som användes under nulägesanalysen). Vi analyserar resultatet och tar fram eventuellt nya utvecklingsområden.


  • Bättre Ledningsgruppsarbete avslutas alltid med en uppföljning där ledningsgruppens medlemmar återigen besvarar vårt frågeformulär. Resultatet analyseras och utvärderas innan det presenteras för ledningsgruppen vid en sista och avslutande träff.


 

För mer information kontakta info@sperab.se
 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer