Sustainable Performace AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi arbetar utifrån gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Sustainable Performance AB samlar in och hur denna används.

Vi behandlar personuppgifter som är relevanta för den aktuella studien/undersökningen.

Varför vi behandlar personuppgifter skiljer sig mellan olika uppdrag. Det är våra uppdragstagare som av olika anledningar genomför undersökningar. I samband med dessa hanterar vi personuppgifter för att kunna samla in svar från de målgrupper som uppdragen berör.

Vilka vi delar uppgifter med skiljer sig mellan olika uppdrag. I alla fall då underleverantörer hanterar personuppgifter finns ett avtal som säkerställer att underleverantören hanterar personuppgifter enligt samma principer som vi själva.

All data är anonymiserad och det finns ingen möjlighet att koppla ett svar till en specifik individ.

Dina personuppgifter sparas i upp till 80 dagar efter att ett projekt har avslutats. Efter denna period anonymiseras all data och alla personuppgifter kopplade till projektet tas bort. Efter denna period finns det inte längre någon möjlighet att koppla ditt svar till dig som individ.

Vid studier som löper över en längre period, exempelvis studier där samma person svarar på uppföljande frågor år efter år, räknas 80 dagars perioden från dagen då hela studien avslutas. 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. En ny version av denna integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av integritetspolicyn.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer