2016-02-03

Sveriges Radio Vetenskapsradion

I början av 2016 hade Sveriges Radio Vetenskapsradion ett antal inslag om ovetenskapliga metoder i arbetslivet för att utveckla olika verksamheter som kommunal verksamhet, fackförbund, skolor m fl.

I avsnitten låter man forskare uttala sig om metoderna och de är kritiska till att man bl a inte redovisar den forskning som de baserar sina metoder på. Förlitar man sig på icke-forskningsbaserade metoder riskerar man att hamna väldigt fel när man ska utveckla en verksamhet.

Vi redovisar öppet den vetenskaliga forskningen samt validitet och reliabilitet på vilken vi baserar våra Prestationsanalyser.

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer