Sustainable sales


Föreläsningen bygger på den erfarenhet och kompetens som vi och våra associerade partners har kring marknadsföring, försäljning, kundvård och hållbar verksamhet. Föreläsningen genomförs i tre olika format – 2, 3 eller 4 timmar och innehåller i huvudsak följande:

  • Hur åstadkommer man en långsiktigt hållbar och lönsam försäljning?
  • Vad driver en säljare att prestera?
  • Vad vinner man på långsiktigt hållbara kundrelationer?

För mer information, priser mm kontakta oss gärna på info@sperab.se.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer