Långsiktigt hållbara prestationer


Föreläsningen bygger på den erfarenhet och kompetens som vi och våra associerade partners har kring hållbarhet och förutsättningar för långsiktigt hållbara prestationer. Föreläsningen genomförs i tre olika format – 2, 3 eller 4 timmar. Föreläsningen tar i huvudsak upp följande:

  • Hur åstadkommer man en hållbar verksamhet?
  • Vad krävs för att långsiktigt och hållbart prestera på en hög nivå?
  • Sambanden mellan arbetsförutsättningar och prestation
  • Företagskulturens betydelse för en hållbar verksamhet
  • En långsiktigt hållbar prestationskultur

För mer information, priser mm kontakta oss gärna på info@sperab.se.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer